Για Εμάς

Η δική μας προσέγγιση

H Cyber PlanNet αποτελεί μια καινοτόμα επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2012 και αναλαμβάνει την ανάπτυξη έργων και υπηρεσιών πληροφορικής σε όλη την Ελλάδα.

Διαθέτουμε ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό στο χώρο της πληροφορικής, το οποίο διαρκώς επιμορφώνεται σύμφωνα με τις επιταγές της αγοράς και τις νέες εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας.

  Βασικές αρχές της επιχείρησης αποτελούν:

 • Η προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη.
 • Η δημιουργία επαγγελματικών σχέσεων εμπιστοσύνης με τον κάθε πελάτη.
 • Η άμεση υποστήριξη για οποιοδήποτε ερώτημα / πρόβλημα παρουσιαστεί.
 • Η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των έργων χωρίς όμως καμία έκπτωση στο επίπεδο της ποιότητας του παρεχόμενου έργου.


  Ενδεικτικά προϊόντα που μπορούμε να αναπτύξουμε για εσάς:

 • Στατικές / Δυναμικές Ιστοσελίδες.
 • Ηλεκτρονικά Καταστήματα πώλησης προϊόντων.
 • Επαγγελματικό λογισμικό προσαρμοσμένο αποκλειστικά στις δικές σας ανάγκες.
 • Εφαρμογές για Android / iOS.
 • Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων (SEO) σε μηχανές αναζήτησης.


Σας καλούμε να επισκεφτείτε τα δείγματα έργων που υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας για να έχετε μια πληρέστερη εικόνα του επιπέδου των προϊόντων πληροφορικής που μπορούμε να αναπτύξουμε για εσάς.