Δείγματα Εργασιών / Λογισμικό / Προγράμματα

10514_366226736787339_1814831181_n
Σύστημα Διαχείρισης Οδοντιατρείου

Κατόπιν παραγγελίας, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα διαχείρισης οδοντιατρείου. Το πρόγραμμα είχε στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών καταχώρησης ιστορικού για τους ασθενείς, για τις επεμβάσεις και τα ραντεβού, καθώς και την διασύνδεση του προγράμματος με εξειδικευμένο λογισμικό εξαγωγής ακτινογραφιών και τις καρτέλες των ασθενών.

293329_365085816901431_736171658_n
Σύστημα Διαχείρισης Αποθήκης

Κατόπιν αιτήματος γνωστού καταστήματος πώλησης ειδών πληροφορικής, αναπτύξαμε πρόγραμμα για την καταχώρηση των πελατών, των προϊόντων, των παραγγελιών των πελατών αλλά και την καταχώρηση δελτίων αποστολής / τιμολογίων πώλησης.