Σύστημα Διαχείρισης Οδοντιατρείου

Στοιχεία

Περιγραφή

Κατόπιν παραγγελίας, αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα διαχείρισης οδοντιατρείου. Το πρόγραμμα είχε στόχο την αυτοματοποίηση των διαδικασιών καταχώρησης ιστορικού για τους ασθενείς, για τις επεμβάσεις και τα ραντεβού, καθώς και την διασύνδεση του προγράμματος με εξειδικευμένο λογισμικό εξαγωγής ακτινογραφιών και τις καρτέλες των ασθενών.

Σχετικά Έργα